Praktijk de eerste indruk

Trauma indrukken levenscyclus

Herstel de verbinding met je Zelf !

roodkleurence lucht met zeebaai en rotsen

Een goede voorbereiding

Wanneer met Holotropisch Ademwerk® wordt gewerkt, beginnen we met een éénmalige introductie tot dit werk. Dit kan in groepsvorm online of persoonlijk zowel in mijn praktijk als online.
In mijn 10 jaar ervaring als gecertificeerd Holotropic Breathwork® facilitator heb ik ontdekt dat:

  • enerzijds jouw bewustwordingsproces al in gang wordt gezet door een goede voorbereiding.
  • anderzijds het belangrijk is van te voren te weten wat voor soort ervaringen je kunt hebben en hoe die bijdragen aan jouw heling. De ervaringen kunnen heftig zijn en het draagt bij aan je gevoel van veiligheid te weten wat er kan komen en hoe we daar mee om zullen gaan.

Tijdens de introductie komt het volgende aan bod:

  • theorie over een aantal traumaverwerkingsmethoden om een kader te bieden voor je ervaringen.
  • wat kan er tijdens een workshop gebeuren
  • tijdens een persoonlijke intake is er ook ruimte voor jouw persoonlijke verhaal en achtergrond.