Praktijk de eerste indruk

Trauma indrukken levenscyclus

Herstel de verbinding met je Zelf !

roodkleurence lucht met zeebaai en rotsen

IoPT van Franz Ruppert

portret van Franz Ruppert

Franz Ruppert heeft de Identiteit georiënteerde Psychotrauma Theorie en Therapie(IoPT) ontwikkeld. De theorie is geworteld in trauma- en hechtingstheorieën.

De therapie is een doorontwikkeling op de methode 'familie opstellingen'. Franz Ruppert noemt deze werkvorm de trauma-opstelling die op een aantal punten essentieel verschilt met familie-opstellingen.

Identiteit georiënteerde Psychotrauma Theorie

Als gezond mens, kind of baby ervaar je tijdens een traumatische gebeurtenis zulke overweldigende gevoelens en soms ook lichamelijk pijn dat ze op dat moment vaak te heftig zijn om te verwerken.
De onverwerkte gevoelens en pijn verdring je, waardoor ze onbewust worden. Dit verdrongen deel noemt Franz Ruppert het trauma deel.
Om die gevoelens en pijn vervolgens verdrongen te houden, ontwikkel je een overlevingsdeel. Dit deel probeert uit alle macht te voorkomen dat er in je huidige leven situaties ontstaan die de gevoelens en pijn van het trauma deel kunnen raken.

Zo ontstaan:

  • het gezonde deel
  • de getraumatiseerde delen
  • de overlevingsdelen

Franz Ruppert is met name bekend van wat hij noemt het symbiosetrauma.

Symbiosetrauma kenmerkt zich door gebrek aan ontwikkeling van een gezond ik door identificatie met traumadelen en overlevingsdelen van de ouders.
Dit gebeurt bij gebrek aan de mogelijkheid tot emotionele binding met- of spiegeling aan gezonde delen van ouders

trauma model van Franz Ruppert

Mijn opleidingsinstituut Interakt noemt trauma opstellingen sinds kort IZR-methode.nl